Återvinning

På vår återvinningscentral vid Ågatan i Österbymo, finns kommunens sorteringscentral där företagare och privatpersoner kan lämna all typ av avfall.

Öppettider

Måndag till torsdag 16:00-19:00

Lördagar jämna veckor 10:00-13:00

 

Översiktskarta

Taxa för avfall*

Osorterat avfall: 240 kr/m³

Deponirest: 200 kr/m³

Trämaterial: 85 kr/m³

Brännbart avfall: 150 kr/m³

Lysrör (hushåll 5 stycken gratis): 7 kr/st

Lätt oljeskadad jord: 400 kr/m³

Asbestavfall: 400 kr/m³

Användbara jordmassor: Gratis

Tryckt träavfall: 200 kr/m³

*(företagsavfall)

Moms tillkommer på priserna