Återvinning

På vår återvinningsstation vid Ågatan i Österbymo finns kommunens sorteringsstation där företagare och privatpersoner kan lämna all typ av avfall. Hushåll får gratis lämna en kubikmeter deponirest, skrot, träbränsle eller brännbart avfall per tillfälle. Privatpersoner får dessutom lämna kyl- och frysskåp gratis. Här utför vi också flisning av träavfall samt skrotsortering.

Öppettider

Torsdagar kl 13:00–19:00

Perioden Maj–Okt
Tisdagar kl 13:00–16:00
1:a och 3:e lördagen i månaden 10:00–13:00

Perioden Nov–April
1:a lördagen i månaden 10:00–13:00

Taxa för avfall*

Osorterat avfall: 240 kr/m³

Deponirest: 200 kr/m³

Träbränsle: 85 kr/m³

Brännbart avfall: 150 kr/m³

Kyl- och frysskåp/box från näringsidkare: 250 kr/st

Lysrör (hushåll 5 stycken gratis): 7 kr/st

Elektronikskrot (gratis från hushåll): 10kr/kg

Lätt oljeskadad jord: 400 kr/m³

Asbestavfall: 400 kr/m³

Användbara jordmassor: Gratis

Tryckt träavfall: 200 kr/m³

*(utöver 1 m³ eller företagsavfall)

Moms tillkommer på priserna