Återvinning

På vår återvinningsstation vid Ågatan i Österbymo finns kommunens sorteringsstation där företagare och privatpersoner kan lämna all typ av avfall.

Öppettider

Måndag till torsdag 13:00-19:00

Lördagar jämna veckor 10:00-13:00

Taxa för avfall*

Osorterat avfall: 240 kr/m³

Deponirest: 200 kr/m³

Träbränsle: 85 kr/m³

Brännbart avfall: 150 kr/m³

Lysrör (hushåll 5 stycken gratis): 7 kr/st

Elektronikskrot (gratis från hushåll): 10kr/kg

Lätt oljeskadad jord: 400 kr/m³

Asbestavfall: 400 kr/m³

Användbara jordmassor: Gratis

Tryckt träavfall: 200 kr/m³

*(företagsavfall)

Moms tillkommer på priserna