bild

Renhållning

Sophantering

Vi utför sophämtning för Ydre kommun. Ydre Åkeri hämtar och transporterar hushållsavfall punktligt och säkert.

Industriellt avfall

Vi har kunskapen att ta hand om industriellt avfall. Leverans sker till vår återvinningsstation i Österbymo.

Skrothantering

Vi hämtar skrot på plats. Små som stora partier. Säker hantering av oss för allas trygghet.

Slamtömning

Vi utför slamtömning av såväl slutna tankar som trekammarbrunnar.